Verbod op traditioneel vuurwerk in onze regio

22 december 2021 | 09u40 | Gepost door annpeeters
Afsteken van vuurwerk verboden in Leuven
Bij navraag bij de burgemeesters uit onze regio kunnen we vaststellen dat het in alle gemeenten verboden is om traditioneel vuurwerk de lucht in te schieten. 

We hebben het kabinet van de gouverneur gecontacteerd om zeker te zijn dat er geen algemeen vuurwerkverbod gold zoals vorig jaar, maar dit bleek niet het geval. Het gebruik van vuurwerk wordt wel zeer sterk afgeraden en dit om te vermijden dat er extra bedden op ICU zouden worden ingenomen.

Noch door de federale overheid, noch door de provincie zijn er richtlijnen uitgevaardigd dus elk lokaal bestuur kan zelf beslissen over de voorwaarden voor toelating. 

Bertem

Volgens het lokale politiereglement voor de gemeente Bertem en de gemeenten in PZ Voer & Dijle is vuurwerk verboden.  Het lokale bestuur van Bertem zal dit ook aanhouden en de burgemeester zal tijdens de komende eindejaarsperiode hierop geen afwijking toestaan.

Bierbeek

In Bierbeek is er een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. Voor professionele vuurwerken dient een aanvraag ingediend te worden, dat in samenspraak met o.a. brandweer wordt besproken.

Haacht

In Haacht is er een totaalverbod op vuurwerk.

Herent

In Herent is er een totaalverbod op afsteken van vuurwerk, met uitzondering van geluidsarm feestvuurwerk op oudejaarsnacht tussen 23.45 en 0.45 uur en dit onder bepaalde voorwaarden.

Huldenberg

In Huldenberg is er een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk.

Keerbergen

Het college van 23 december 2021 heeft beslist voor een totaal verbod om op het grondgebied van de gemeente Keerbergen vuurwerk af te steken en wensballonnen op te laten in de periode van 24 december 2021 tot en met 31 januari 2022.

Kortenberg

In Kortenberg geldt een algemeen verbod om, zowel op de openbare plaats als op private eigendommen, om het even welk vuurwerk af te steken. Alleen de burgemeester kan een uitzondering toestaan om geluidsarm feestvuurwerk af te steken. Die toelating is niet nodig voor het afsteken van geluidsarm feestvuurwerk op private eigendom op nieuwjaarsnacht (van 31 december om 23.45 u. tot 1 januari om 0.45 u.), mits dit gebeurt op meer dan 100 meter van bebouwing en met inachtname van alle nodige veiligheidsmaatregelen.

Leuven

In Leuven is er zoals steeds een verbod op vuurwerk.

Lubbeek

In de gemeente Lubbeek kan je via het e-loket toelating vragen aan de burgemeester om geluidsarm vuurwerk af te steken op een beperkt aantal dagen. Traditioneel vuurwerk is er verboden. 

Lees meer over