Politiezone plant verkoop van kasten en stoelen na verhuis

politieraad
Als voorbereiding voor de verhuis van haar diensten naar de nieuwbouw, heeft de politieraad van de politiezone Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo een politiereglement goedgekeurd dat de verkoop van roerende goederen moet faciliteren.

Afgelopen week wordt op de bijeenkomst van de politieraad van de politiezone BRT een reglement goedgekeurd waarbij aan het politiecollege de bevoegdheid wordt gegeven om de verkoop van goederen die de politie niet meer nodig heeft, die afgeschreven zijn, maar niet vernietigd worden, op de beste manier af te handelen.  "Met het oog op de nieuwbouw zullen er goederen worden afgedankt die niet meteen voor het containerpark bedoeld zijn, zoals kasten en stoelen", verduidelijkt commissaris Luc Verstraeten. "Met de goedkeuring van het reglement vragen we de goedkeuring om die goederen te mogen verkopen of van de hand te mogen doen aan externen of medewerkers om die niet verloren te laten gaan. Het politiecollege moet dan bepalen hoe dat juist moet gebeuren. Zo kan er beslist worden om ze te verkopen aan personeelsleden of externen of om ze te schenken aan een goed doel of een school. Als ze verkocht worden aan medewerkers, wordt ook de verantwoordelijkheid bij de medewerkers gelegd, goederen mogen ook niet meer worden doorverkocht. De politieraad geeft nu aan  het college de opdracht om dat op de beste manier af te handelen."

Het reglement werd goedgekeurd door de politieraad. 

Lees meer over